1 2 3
Veoma važna zanimanja

Veliki broj zanimanja (poslova) u oblasti marketinga, prodaje i rada sa ljudima, bez kojih uspešne kompanije u svetu ne mogu da zamisle svoje poslovanje, još uvek na pravi način nisu zaživela u našim kompanijama, iako za njima postoji potreba. Ovi poslovi nemaju adekvatan prevod na srpskom jeziku, a kompanije koje imaju sistematizovane ove poslove (uglavnom su to inostrane kompanije koje posluju na tržištu Srbije i marketinške agencije) zadržale su nazive na engleskom jeziku.

Predstavljamo Vam zanimanja: Product Manager,  Event Manager, Office Manager, HR Manager, Marketing Manager, Sales executive.

SASVIM JEDNOSTAVAN OPIS ŠEST NAVEDENIH ZANIMANJA

Opis situacije

Sedmočlana porodica, koju sačinjavaju otac, majka, tri sestre i dva brata donose odluku da pokrenu porodični biznis – da otvore poslastičarnicu.

poslasticarnica Imaju ideju koje slatkiše treba ponuditi u poslastičarnici, ali znaju da za uspeh nije dovoljna samo ideja i da svaki proizvod koji ponude mora da zadovolji određene potrebe kupca. Takođe, znaju da slatkiši koje proizvode moraju biti odličnog kvaliteta i bolji od konkurencije, kao i da moraju ponuditi i nešto što konkurencija nema.

Zato su podelili zaduženja i precizno definisali poslove svih ukućana:

product-manager
Šta ona radi:
pribavlja sve informacije sa tržišta: ko su konkurenti u gradu, koje proizvode nude, kakav im je kvalitet i cena. Takođe, istražuje koje su to nezadovoljene potrebe potencijalnih kupaca. Na osnovu istraživanja zaključuje da postoji veliki broj ljudi koji vole slatkiše, ali ih zbog želje da se zdravo hrane ili zbog problema sa zdravljam, ne jedu. Predlaže porodici da njihova poslastičarnica bude specijalizovana za proizvodnju slatkiša koji su napravljeni sa prirodnim zaslađivačem (stevijom). Ona definiše kako treba upoznati građane sa ponudom poslastičarnice, šta treba komunicirati, predlaže nedeljni i mesečni plan proizvodnje i koje proizvode treba promovisati i šta treba reći potencijalnim kupcima o njihovim kolačima.

 

 

 

 

 

 

PRODUCT MANAGER

Zadatak Product Manager-a je da javnost (potencijalne korisnike) upozna sa proizvodom, njegovim kvalitetima i prednostima u odnosu na konkurenciju i da ga učini prepoznatljivim i poželjnim, a sa krajnim ciljem da primaoci poruke kupe proizvod. Njegova obaveza i odgovornost je da uspešno lansira proizvod na tržište.

Da bi bio uspešan u svom poslu Product Manager, pre svega, mora dobro da poznaje proizvod kompanije, da zna šta su potrebe postojećih i potencijalnih kupaca proizvoda kompanije, da bude dobro informisan i upoznat sa stanjem na tržištu, gde se promene dešavaju na dnevnom nivou, kao i sa proizvodima i aktivnostima konkurencije.

Na osnovu svih prikupljenih informacija on planira, definiše i razvija marketinšku strategiju koja na najbolji način komunicira sa potencijalnim kupcima, i vodi do ispunjenja glavnog cilja – do razvoja svesti o postojanju proizvoda, stvaranju želje da proizvod probaju/koriste i na kraju do prodaje proizvoda.

Uloga Product Manager-a je ključna prilikom prodaje roba i usluga, pa se zato ovi poslovi smatraju jednim od važnijih u kompaniji.

EVENT MANAGER

Bilo da je u pitanju izložba, konferencija, prezentacija novih proizvoda ili venčanje, Organizadator događaja ili Event Manager je osoba koja će sve ovo da isplanira i realizuje na adekvatan način, a sa ciljem da se pravi ljudi dovedu na pravo mesto u pravo vreme i da realizuje sve što je planirano da se učesnici u događaju dobro osećaju.

Uspešnost svih ovih događaja je odgovornost Event Manager-a – svaki detalj, uključujući planiranje, budžet, postavljanje reklamne kampanje, pa sve do onih završnih i originalnih detalja koji krase svaki događaj.
Bitno je napomenuti da delokrug rada Organizatora događaja uključuje tri oblasti- oblast prodaje, realizacije i marketinga. Neko može izabrati rad samo u jednoj od oblasti ali je češće da će biti angažovan u sve tri.

Zaposleni specijalizovani za neke od navedenih oblasti rada imaće različita zaduženja i odgovornosti, pa tako, organizovanje sajmova i izložbi će sa sobom nositi i obavezu prodaje izložbenog prostora, štandova; organizatori konferencija biće angažovani na saradnji sa konferansijeima, obezbeđivanjem neophodnog ozvučenja, svetlosnih efekata itd, a planeri i organizatori venčanja treba da obezbede dekoraciju, snimanje događaja, ukrasne materijale…

OFFICE MANAGER

Office Manager nadgleda i organizuje sve kancelarijske aktivnosti kako bi se omogućio nesmetan rad kancelarije i zaposlenih u njoj (nadzor kancelarijskih procesa, regulisanje administrativnih poslova, nabavka kancelarijske opreme itd.).

Radne obaveze Office Manager-a zavise od tipa i veličine organizacije, ali najčešće obuhvataju sledeće aktivnosti:

HR MANAGER – MENADŽER LJUDSKIH RESURSA

Menadžer ljudskih resursa je odgovoran, pre svega, da se u kompaniji  zapošljavaju pravi ljudi tj. oni koji poseduju odgovarajuće veštine i kvalifikacije neophodne za određeni posao (dovesti prave ljude i rasporediti ih na pravo mesto).

U zavisnosti od veličine i tipa kompanije zavisiće i vrsta i obim poslova zaposlenih na ovoj poziciji. HR menadžer možete biti uključen u sve aktivnosti kompanije ili može biti specijalizovan za samo određenu oblast kao što je organizovanje treninga, seminara, selekcija kandidata za prijem u kompaniju, poznavanje i sprovođenje pravnih i zakonskih okvira prilikom zapošljavanja…

HR menadžer je odgovoran za:

MARKETING MANAGER

Svaka faza marketing plana se stavlja u sposobne ruke Marketing menadžera. Marketing menadžer je odgovoran za istraživanje tržista, dalji razvoj i promociju proizvoda, a više od svega da obezbedi uspešnu promotivnu kampanju.

Poslovi i zaduženja kao što su: organizovanje prezentacija, praćenje i sumiranje rezultata prethodnih marketinških kampanja, pravljenje planova i prikupljanje podataka za predstojeće kampanje, prikupljanje marketinških strategija, realizacija marketinških kampanja (kreacija, produkcija, medija planiranje i realizacija) i kreiranje prepoznatljivog i prestižnog imidža kompanije.

Odgovornosti marketing menadžera:

SALES EXECUTIVE

Sales executive , rukovodioci prodaje ili menadžeri prodaje se bave prodajom roba i usluga koje neka firma nudi. Kupci istih mogu biti firme u privatnom vlasništvu, državne firme i organizacije ili pojedinci.

Njihova uloga je da se približe potencijalnim kupcima sa ciljem da povećaju prodaju i tako utiču na porast profita.

Menadžer prodaje je zadužen za organizovanje i vođenje tima koji se bavi prodajom. Uloga može da varira u zavisnosti od kompanije ili industrije u kojoj je angažovan.

Poslovi koje obavlja Sales executive:

Oceni zanimanje
[Total: 1    Average: 5/5]

Vaša pitanja i Komentari