1 2 3
Sociolog

Pro Pozitiv je agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja koja pruža pun spektar usluga prikupljanja, obrade i analize podataka sa fokusom na uvođenje i implementaciju novih internet tehnologija u klasično polje istraživanja. Direktor Pro Pozitiva je sociolog Saša Jovančević, magistar političkih nauka i član ESOMAR-a, međunarodne asocijacije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja. Pored sprovođenja istraživanja u skladu sa najvišim standardima, misiju Pro Pozitiva čini i obuka i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u istraživačkim poljima rada, pa zbog takve preuzete društveno odgovorne funkcije, Pro Pozitiv ima i status preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Pozivamo kompanije, institucije i ustanove, lokalne samouprave i civilni sektor da u kreiranju svojih strategija i ostvarivanju svojih poslovnih i/ili društvenih politika, strategija i ciljeva sarađuju sa sa nama.

Oceni zanimanje
[Total: 9    Average: 4/5]
Vaša pitanja i Komentari